De uitvoering van de isd-maatregel

In het najaar van 2012 deed de Inspectie Veiligheid en Justitie een vervolgonderzoek naar de uitvoering van de maatregel ‘plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders’ (isd-maatregel voor veelplegers). Dit rapport bevat haar bevindingen.