Monitor Vreemdelingenketen

De Inspectie Veiligheid en Justitie monotort de implementatie van verbetermaatregelen in de vreemdelingenketen. De Monitor Vreemdelingenketen is het eerste rapport daarover.