Perspectief en Participatie - Kwetsbare jongeren op weg naar zelfstandigheid

Rapport van een onderzoek van naar hoe jongeren worden geholpen op weg naar participatie en zelfstandigheid, wanneer ze een instelling of justitiële inrichting verlaten. Onderzoek is gedaan door de Inspectie voor de Gezondheidszorg, Inspectie van het Onderwijs, Inspectie Jeugdzorg, Inspectie Veiligheid en Justitie en Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.