Brand Detentiecentrum Rotterdam

Een belangrijke aanleiding voor dit onderzoek is de wijze waarop het detentiecentrum Rotterdam (DCR) is omgegaan met de vreemdelingen die betrokken waren bij de brand. Tijdens en bij de afwikkeling van de brand zijn door het DCR vreemdelingen in de isoleercel geplaatst. Voorafgaand aan deze plaatsing zijn de vreemdelingen gevisiteerd. Vanwege de rechtspositie van vreemdelingen is het visiteren in beginsel niet toegestaan, tenzij daar zwaarwegende redenen aan ten grondslag liggen. De inspectie constateert dat de directie van het DCR niet conform het vigerende beleid heeft gehandeld en daarmee op het punt van visitaties van de betrokken vreemdelingen tekort geschoten is.