Rapport onderzoek naar de screeningsfase van de pleegzorg in Gelderland naar aanleiding van een calamiteit

De Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidzorg (nu Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd i.o.) en de Inspectie Justitie en Veiligheid deden onderzoek naar een calamiteit uit 2011. Deze werd in december 2016 gemeld bij de inspecties. De calamiteit betrof seksueel grensoverschrijdend gedrag van een aspirant pleegouder naar een minderjarige die bij de aspirant pleegouder woonde. Dit rapport van de inspecties bevat de resultaten van het onderzoek.