Het arrestantenregime, een wankel evenwicht - Thematisch onderzoek

In 2014 trad het arrestantenregime in werking. In dit regime verblijven arrestanten voor de duur van maximaal acht weken. Het arrestantenregime wordt uitgevoerd in vijf penitentiaire inrichtingen. De Inspectie Justitie en Veiligheid onderzocht een aantal knelpunten van dit regime.