Gedwongen vertrek in beeld - Een nadere beschouwing van het gedwongen vertrek uit Nederland van vreemdelingen zonder verblijfsrecht

In het proces van gedwongen vertrek hebben organisaties als de Dienst Terugkeer & Vertrek en de Koninklijke Marechaussee een belangrijke rol. Dit onderzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid richt zich vooral op de kwaliteit van de taakuitvoering door deze organisaties.