Het detentieverloop van Michael P.

De Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd hebben onderzoek gedaan naar het detentieverloop van Michael P. en de verleende zorg. In dit rapport beschrijven de inspecties de resultaten van dit onderzoek.

De inspecties hebben knelpunten aangetroffen die in de weg kunnen staan van een verantwoord en veilig detentieverloop en het bieden van passende forensische zorg. In het geval van Michael P. zijn de processen voor het plaatsen op een Forensisch Psychiatrische Afdeling en vervolgens bij het verlenen van vrijheden onvoldoende zorgvuldig geweest. Daardoor zijn de veiligheidsrisico's voor de maatschappij onvoldoende ingeschat, concluderen de inspecties.