Bluswatervoorziening brand Sint Urbanuskerk Amstelveen

Met dit rapport brengt de Inspectie in beeld hoe in de gemeente Amstelveen de bluswatervoorziening is georganiseerd en hoe de informatievoorziening tussen de bij de bluswatervoorziening betrokken partijen verloopt. Daarnaast laat het rapport zien welke rol de bluswatervoorziening heeft gehad bij de bestrijding van de brand op 15 september 2018.