Rapport WGAC 2

Rapport van Accessibility, Expertisecentrum voor toegankelijke ICT, over de toegankelijkheid van https://www.inspectie-jenv.nl. Het toegankelijkheidsonderzoek is afgerond op 29 oktober 2020. Dit onderzoek laat zien in hoeverre deze website voldoet aan de internationaal geaccepteerde toegankelijkheidsrichtlijnen (WCAG 2.1).