Regiorapport verscherpt toezicht jeugdbeschermingsregio Amsterdam Noord-Holland

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid constateren al geruime tijd dat de jeugdbescherming in heel Nederland door structurele problemen onder druk staat.