Rapport PI Nieuwersluis

In de penitentiaire inrichting (PI) Nieuwersluis zijn er medewerkers die niet-integer gedrag vertonen tegenover gedetineerden. Er vindt onder meer seksueel grensoverschrijdend gedrag plaats. Meldingen van gedetineerden hierover worden niet altijd goed opgepakt. Medewerkers spreken elkaar niet altijd aan op elkaars gedrag. Dit concludeert de Inspectie Justitie en Veiligheid in dit incidentonderzoek bij de PI Nieuwersluis. Zij dringt aan op een cultuurverandering in deze PI om niet-integer gedrag aan te pakken.