Rapport Incidentonderzoek FPC Pompestichting

Vorig jaar konden twee tbs-patiënten ontvluchten uit Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) Pompestichting in Nijmegen omdat de kliniek onvoldoende scherp was op de veiligheid. Die was ondergeschikt aan de zorg. Zowel de forensische scherpte (alertheid op mogelijke risico’s) en de materiële beveiliging (zoals hekken) was niet op orde. Daarnaast heeft de kliniek te weinig geleerd van eerdere ontvluchtingen in 2017 en 2019. Dat concludeert de Inspectie Justitie en Veiligheid (JenV) in haar onderzoek naar de ontvluchting.