Wederhoortabel

Dit is de reactie op wederhoor, behorende bij de Brief Bevindingen monitor personele bezetting en veranderde doelgroep JJI's en scholen.