Toetsingskader Justitiële jeugdinrichtingen (april 2012)

De Inspectie Veiligheid en Justitie hanteert bij haar onderzoeken toetsingskaders. Deze toetsingskaders geven aan welke aspecten van het functioneren van de organisaties door de Inspectie onderzocht worden. Ook laten ze de nationale wetgeving en de internationale en nationale normen en verwachtingen zien die hierbij worden gehanteerd. De toetsingskaders worden aangepast als de onderliggende wet- en regelgeving verandert.