Toetsingskader Terugkeer en vertrek 2021

De Inspectie Justitie en Veiligheid houdt toezicht op terugkeeroperaties waarbij een vreemdeling begeleid wordt uitgezet door de Dienst Terugkeer en Vertrek en/of de Koninklijke Marechaussee. In dit toetsingskader staan de normen waaraan terugkeeroperaties moeten voldoen.