Inspectiebericht over Teylingereind

Tussentijds toezicht

In november 2012 hebben de Inspectie Veiligheid en Justitie en de Inspectie Jeugdzorg een tussentijds toezicht uitgevoerd bij Forensisch Centrum Teylingereind. De Inspecties hebben geconstateerd dat de inrichting de verbeterpunten uit het inspectierapport merendeels voortvarend heeft aangepakt, maar er nog wel verbeterpunten blijven. De Inspecties zien geen aanleiding voor een vervolgonderzoek.

Een van de geconstateerde verbeterpunten was de samenwerking tussen school en inrichting op uitvoerend niveau. De Inspectie van het Onderwijs en de Inspectie Jeugdzorg zijn op 25 april 2013 nagegaan of deze samenwerking is verbeterd. De Inspecties hebben geconstateerd dat de inrichting het verbeterpunt voortvarend heeft aangepakt.