Rapport 'PI Amsterdam locatie Havenstraat' uitgebracht

Vervolgonderzoek

Medio 2011 voerde de toenmalige Inspectie voor de Sanctietoepassing een doorlichting uit van PI Amsterdam, locatie Havenstraat. De Inspectie constateerde toen een flink aantal verbeterpunten op verschillend terrein. In september 2012 deed de, inmiddels Inspectie Veiligheid en Justitie, vervolgonderzoek naar de stand van zaken.

De Inspectie constateerde dat de inrichting de aanbevelingen op vrijwel alle onderzochte aspecten serieus heeft opgepakt. Er zijn inmiddels veel verbeteringen doorgevoerd of in gang gezet. Deze hebben geleid tot, respectievelijk leiden tot, een daadwerkelijke verbetering van de sanctietoepassing in de PI Havenstraat.

In het rapport ‘PI Amsterdam locatie Havenstraat’ vindt u een gedetailleerdere weergave van de bevindingen van de Inspectie.