Inspectiebericht over PI Middelburg

Vervolgonderzoek

De Inspectie in november 2012 een vervolgonderzoek uitgevoerd in de penitentiaire inrichting (PI) Middelburg.

Dit onderzoek stelde de Inspectie in naar aanleiding van een kritische beoordeling bij de doorlichting in juli 2011. De Inspectie constateert dat de PI Middelburg actief aan de slag is gegaan met de verbetervoorstellen. In veel gevallen heeft dit geleid tot concrete resultaten en verbeteringen.