Inspectiebericht over Emergis Reclassering

Tussentijds toezicht

Op 13 februari 2013 bezocht de Inspectie Veiligheid en Justitie Emergis Reclassering voor tussentijds toezicht. Er zijn nog enkele aandachtspunten, maar er zijn ook de nodige verbeteringen gerealiseerd. Op basis van deze bevindingen heeft de Inspectie besloten geen vervolgonderzoek te doen.