Inspectiebericht over Reclassering Nederland unit Middelburg

Tussentijds toezicht

In november 2011 bezocht de Inspectie Veiligheid en Justitie de reclassering in Zeeland. Er zijn nog enkele aandachtspunten, maar er zijn ook de nodige verbeteringen gerealiseerd. Op basis van deze bevindingen besluit de Inspectie geen vervolgonderzoek te doen.