Rapport 'Slechts op bezoek' uitgebracht

De Inspectie VenJ heeft een themaonderzoek uitgevoerd naar bezoek aan gedetineerden. Daartoe heeft de Inspectie tien verschillende inrichtingen in de sector gevangeniswezen bezocht en ook gesproken met bezoekers van gedetineerden zoals familieleden, ambtelijke bezoekers en vrijwilligers van niet-justitiegebonden organisaties.

De Inspectie concludeert dat gedetineerden over het algemeen voldoende mogelijkheid hebben om bezoek te ontvangen. Het blijkt echter dat de bezoekdagen en tijden vaak niet aansluiten bij de mogelijkheden van bezoekers. Ook is er niet altijd aandacht voor individuele bezoekers die zelden tot nooit bezoek krijgen en kan de bezoekersinformatie over bezoek beter.

In het rapport ‘Slechts op bezoek' vindt u een gedetailleerdere weergave van de bevindingen van de Inspectie.