Verslag bezoek inspecties aan het Justitieel Medisch Centrum en Detentiecentrum Rotterdam gepubliceerd

Samen met de Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft de Inspectie Veiligheid en Justitie onderzoek gedaan naar de zorg voor, en begeleiding van eet- en drinkstakende vreemdelingen in het Justitieel Medisch Centrum in Scheveningen (JMC) en het Detentiecentrum in Rotterdam (DCR).

De bevindingen en conclusies van beide inspecties zijn verwoord in een brief aan de staatssecretaris van Justitie. In het algemeen oordelen de inspecties positief over de wijze waarop in beide instellingen met de eet- en drinkstakers wordt omgegaan. De aanbevelingen van de inspecties zijn door de staatssecretaris overgenomen.