Rapport 'JJI Den Hey-Acker' uitgebracht

Vervolgonderzoek

Eind februari 2013 heeft de Inspectie Veiligheid en Justitie samen met de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie van het Onderwijs en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Justitiële Jeugdinrichting Den Hey-Acker te Breda bezocht voor een vervolgonderzoek. Dit onderzoek stelden de Inspecties in naar aanleiding van kritische oordelen na een doorlichting in juni 2012.

De Inspecties zijn over het algemeen positief over de wijze waarop de inrichting in een relatief kort tijdsbestek uitvoering heeft gegeven aan de aanbevelingen van de Inspecties. Op de gebieden waar de oordelen in 2012 kritisch waren, hebben de directie en medewerkers duidelijk verbeteringen gerealiseerd. De inrichting voldoet nu voldoende aan de verwachtingen van de Inspecties.

In het rapport 'JJI Den Hey-Acker' vindt u een gedetailleerdere weergave van de bevindingen van de Inspecties.