Rapport 'SVG Reclassering Limburg' uitgebracht

Doorlichting

De Inspectie Veiligheid en Justitie heeft in de periode van 17 tot en met 24 april 2013 een doorlichting uitgevoerd bij SVG Reclassering Limburg. De werkmaatschappij SVG Reclassering Limburg is ontstaan na een verdergaande samenwerking tussen de reclasseringsafdelingen van GGZ Mondriaan en GGZ Vincent van Gogh te Limburg.

Algehele beeld redelijk positief

Het algehele beeld over SVG Reclassering Limburg is redelijk positief, zeker ten aanzien van de reclasseringsadviezen en de gedragsinterventies. De reclasseringsadviezen zijn in principe gebaseerd op een diagnostisch instrument en behelzen, indien mogelijk, bijzondere voorwaarden die gericht zijn op gedragsverandering en reïntegratie. Er is een inhoudelijke controle op de uitvoering van adviezen en toezichten door de werkbegeleiders, middels casuïstiek en caseloadbesprekingen. De geïnterviewde cliënten zijn positief over hun reclasseringscontact.

Aandachtspunten

Voor SVG Reclassering Limburg zijn er ook enkele aandachtspunten. Ten eerste zijn er wat betreft het toezicht, ook al is dit overwegend op orde, nog een aantal verbeterpunten. Bijvoorbeeld de starttermijn, de frequentie van evalueren van het toezicht en de tijdigheid van de voortgangsrapportages. Ten tweede is de Inspectie kritisch over de veiligheid van de spreekkamers op het kantoor van de reclassering. Om uiteenlopende redenen is hier slechts beperkt toezicht op. Tot slot is de informatievoorziening aan cliënten op het moment nog onvoldoende op orde. 

In het rapport ‘SVG Reclassering Limburg’ vindt u een gedetailleerdere weergave van de bevindingen van de Inspectie.