Rapport 'PI Utrecht Nieuwersluis' uitgebracht

Doorlichting

De Inspectie Veiligheid en Justitie (IVenJ) voerde in mei 2013 een doorlichting uit bij penitentiaire inrichting (PI) Utrecht, locatie Nieuwersluis. De IVenJ heeft geconstateerd dat PI Nieuwersluis het geheel op orde heeft, maar ziet ruimte voor verbetering op enkele aspecten.

De Inspectie VenJ is positief over het functioneren van deze inrichting en de wijze waarop PI Nieuwersluis inhoud geeft aan detentie en de gaande ontwikkelingen. Zij heeft een organisatie aangetroffen waarin het personeel met een grote mate van openheid, saamhorigheid en tevredenheid met elkaar -en met de gedetineerden- samenwerken. Nadrukkelijk positief is de Inspectie VenJ over de mogelijkheden die de inrichting creëert voor het onderhouden van contact tussen moeder en kind. Zo draait in PI Nieuwersluis een pilot met het leggen van Skype contact. Ook over het reïntegratiecentrum van PI Nieuwersluis, waarbij gedetineerden zelf praktische zaken voor na hun detentie regelen, is de Inspectie VenJ zeer positief.

Op enkele aspecten ziet de Inspectie VenJ ruimte voor verbetering. Zo blijkt dat de luchtbehandeling op de cellen niet geheel voldoet aan de normen. Daarnaast zijn de kookfaciliteiten op de afdelingen niet voldoende om aan de behoefte te voldoen.

In het rapport ‘PI Utrecht, locatie Nieuwersluis’ vindt u een gedetailleerdere weergave van de bevindingen van de Inspectie.