Inspectiebericht over FPC 2landen

Tussentijds toezicht

Op 29 juli bezocht de Inspectie Veiligheid en Justitie (IVenJ), de nieuw gevormde inspectie waarin de Inspectie voor de Sanctietoepassing (ISt) in 2012 is opgegaan, FPC 2landen voor een tussentijds toezicht. Het doel van tussentijds toezicht is om tenminste een jaar na het verschijnen van een inspectierapport te bezien of een vervolgonderzoek aangewezen is.

In augustus 2011 maakte de toenmalige ISt het doorlichtingsrapport van FPC 2landen openbaar. In dat rapport deed de Inspectie 19 aanbevelingen aan de inrichting.

FPC 2landen heeft het merendeel van de aanbevelingen van de Inspectie nagenoeg of geheel opgelost. Er is een aantal professionaliseringsslagen gemaakt. Dat is de verdienste van de directeur en zijn medewerkers waar de onderlinge saamhorigheid en de wil er wat van te maken duidelijk merkbaar is.

Aan de andere kant constateert de Inspectie dat op het terrein van het personeelsbeleid net als in 2011 om een ‘’kwetsbaar geheel” gaat. Met name het hoge verzuim, maar ook de onveiligheid die medewerkers ervaren, zijn daarin de belangrijkste factoren.