Inspectiebericht over IrisZorg Reclassering

Op 18 september 2013 heeft de Inspectie een tussentijds toezicht uitgevoerd bij IrisZorg Reclassering.

Op twee verbeterpunten na, zijn alle aanbevelingen van de Inspectie, die tijdens een doorlichting in april 2012 zijn gegeven, opgepakt en verbeterd. Op basis van deze bevindingen besluit de Inspectie geen vervolgonderzoek te doen.