Inspectiebericht over Reclassering Leger des Heils unit Arnhem

Op 16 september 2013 heeft de Inspectie een tussentijds toezicht uitgevoerd bij reclassering Leger des Heils unit Arnhem.

Er zijn nog enkele aandachtspunten geconstateerd, maar de meeste aanbevelingen van de Inspectie die tijdens een doorlichting in februari 2012 zijn gegeven, zijn opgepakt en verbeterd. Daarmee komt de Inspectie in het algemeen tot een positief oordeel. Op basis van deze bevindingen besluit de Inspectie geen vervolgonderzoek te doen.