Inspectiebericht over RN Unit Arnhem-Nijmegen

Op 17 september 2013 heeft de Inspectie een tussentijds toezicht uitgevoerd bij Reclassering Nederland unit Arnhem-Nijmegen.

Ondanks dat er nog enkele aandachtspunten openstaan, zijn de meeste aanbevelingen van de Inspectie, die tijdens een doorlichting in maart 2012 zijn gegeven, opgepakt en verbeterd. Op basis van deze bevindingen besluit de Inspectie geen vervolgonderzoek te doen.