Rapport 'Leger des Heils Reclasseringsunit Maastricht' gepubliceerd

Doorlichting

De Inspectie Veiligheid en Justitie heeft in de periode van 3 tot en met 16 juli 2013 een doorlichting uitgevoerd bij Leger des Heils Reclassering Maastricht. Het werkgebied van de reclasseringsunit komt overeen met het gerechtelijke arrondissement Limburg.

Positieve beoordeling

Over het algemeen oordeelt de Inspectie positief. Zeker de uitvoering van de taakspecialismen advies en gedragsinterventies zijn goed op orde. De reclasseringsadviezen zijn gebaseerd op een diagnostisch instrument en behelzen, indien mogelijk, bijzondere voorwaarden die gericht zijn op gedragsverandering en reïntegratie. Er is een inhoudelijke controle op de uitvoering van adviezen en toezichten door de werkbegeleiders, middels casuïstiek en caseloadbesprekingen. De geïnterviewde cliënten zijn positief over hun reclasseringscontact.

Aandachtspunten

Aandachtspunt voor het Leger des Heils Reclassering Maastricht betreft het taakspecialisme toezicht, waar de Inspectie enkele zwakke punten signaleerde. Zo wordt herdiagnostiek beperkt gebruikt en vindt het wijzigen van bijzondere voorwaarden niet altijd plaats wanneer dit aan de orde is. Beide punten kunnen ertoe leiden dat het toezicht niet goed aansluit op de cliënt.

In het rapport ‘Leger des Heils Reclasseringsunit Maastricht’ vindt u een gedetailleerdere weergave van de bevindingen van de Inspectie.