Inspectiebericht over De Woenselse Poort

Op 30 oktober 2013 heeft de Inspectie Veiligheid en Justitie een tussentijds toezicht uitgevoerd bij De Woenselse Poort.

De inrichting is met de aanbevelingen van de Inspectie aan de slag gegaan. Er is voortdurend actief aandacht geweest voor de interne veiligheid op alle niveaus in de organisatie. Alle geïnterviewden geven aan dat de veiligheid voor zowel cliënten als personeelsleden fors is verbeterd. De Inspectie ziet op basis van deze conclusies geen aanleiding voor een vervolgonderzoek.