Belangrijke rol gemeenten bij voorkomen van calamiteiten met kinderen en jongvolwassenen binnen kwetsbare gezinnen

De samenwerkende rijksinspecties in het sociale domein hebben een analyse gemaakt van elf onderzochte calamiteiten met kinderen en jongvolwassenen binnen kwetsbare gezinnen in de periode 2013-2016. Uit de analyse komen rode draden naar voren die de inspecties willen delen met bestuurders, instellingen en professionals. Met de publicatie beogen de inspecties een dusdanige afstemming tussen gemeentelijke bestuurders en de uitvoeringspraktijk van de hulpverlening dat calamiteiten in het vervolg zo veel mogelijk worden voorkomen.

Rapport en congres ‘Leren van Calamiteiten’

Over het thema 'Leren van Calamiteiten' hebben de samenwerkende inspecties een rapport uitgebracht. Het thema staat ook centraal op een congres op 6 juni 2016.