Inspectie onderzoekt incident in Forensisch Psychiatrisch Centrum De Kijvelanden

De Inspectie Veiligheid en Justitie start een onderzoek naar het incident waarbij een patiënt een medewerker van het centrum neerstak. De medewerker is aan zijn verwondingen overleden. Indien nodig zal de Inspectie afstemmen met andere betrokken inspecties.

Bepalen onderzoeksvraag en plan van aanpak

In de komende periode wordt de precieze onderzoeksvraag bepaald. Zodra het plan van aanpak van het onderzoek gereed is, verschijnt dit op de inspectiewebsite.