Inspectie onderzoekt arrestantenregime binnen Penitentiaire Inrichtingen

Voor het eerst onderzoekt de Inspectie Veiligheid en Justitie (Inspectie VenJ) het arrestantenregime binnen Penitentiaire Inrichtingen (PI’s). De Inspectie VenJ ontving signalen die wijzen op mogelijke knelpunten binnen de uitvoering van het arrestantenregime. Om hier meer zicht op te krijgen voerde de Inspectie VenJ een oriënterend onderzoek uit. Op grond hiervan ziet de Inspectie VenJ een aantal mogelijke knelpunten rondom:

  • De processen van instroom, doorstroom en het moment van uitstroom van arrestanten.
  • De dagbesteding.
  • Het signaleren en bieden van de benodigde zorg.

De Inspectie VenJ wil met dit onderzoek nagaan of er op deze gebieden daadwerkelijk knelpunten bestaan en indien deze er zijn, hoe de PI’s daar dan mee omgaan.

Arrestantenregime in PI’s

Het arrestantenregime betreft een sober regime met een beperkt programma van 28 uur per week, met daarin tenminste achttien uur aan activiteiten. Arbeid maakt geen deel uit van het dagprogramma. Het regime is van toepassing op arrestanten met een strafduur korter of gelijk aan acht weken, of voor de eerste acht weken van een langere gevangenisstraf.

Vijf inrichtingen waar het arrestantenregime geldt

Er zijn vijf inrichtingen die arrestanten huisvesten en waar het arrestantenregime geldt:

  1. Detentiecentrum Schiphol
  2. PI Alphen aan de Rijn, locatie Eikenlaan
  3. PI Grave
  4. PI Lelystad
  5. PI Middelburg

De Inspectie voert het onderzoek uit in al deze inrichtingen.  

Het plan van aanpak beschrijft de volledige onderzoeksopzet.