De Woenselse Poort druk doende met het tot uitvoering brengen van het integraal actieplan

De Woenselse Poort, onderdeel van Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen, heeft inmiddels meerdere acties uit het integraal actieplan uitgevoerd en de eerste effecten hiervan zijn zichtbaar. Een positieve ontwikkeling is dat medewerkers meer rust en structuur ervaren. Dit constateren de Inspectie Veiligheid en Justitie en de Inspectie voor de Gezondheidszorg na hun tweede bezoek aan De Woenselse Poort op 20 april 2017. 

Aandachtspunten

Uit dit bezoek blijken ook aandachtspunten die om verdere uitwerking vragen. Deze aandachtspunten hebben betrekking op de positionering van het leidinggevend kader en het beschrijven van een instellingsbrede visie op cultuur.

Vier vervolgbezoeken om voortgang van het verbetertraject te beoordelen

In het kader van het vervolgonderzoek bezochten de Inspecties op 23 februari 2017 en op 20 april 2017 de Woenselse Poort. De Inspecties brengen vier vervolgbezoeken aan De Woenselse Poort waarbij zij de voortgang van het verbetertraject beoordelen en aandacht besteden aan de effecten van de verbeteracties. Daarbij wordt stilgestaan bij de ervaring van cliënten en medewerkers ten aanzien van het verbetertraject.