Toezicht Sociaal Domein publiceert website voor regisseurs in het sociaal domein

Regisseur, heb je scherp wat je moet doen?

Tijdens het symposium ‘De jeugdbescherming van morgen’ (1) op 18 september 2017 lanceert Toezicht Sociaal Domein (2) een website als handreiking voor professionals, gemeenten en organisaties die verantwoordelijk zijn voor de regie van zorg en ondersteuning aan kwetsbare gezinnen. Wat moet een goede regisseur weten? Wat moet hij of zij kunnen?  En over welke mogelijkheden moet deze regisseur beschikken?

De inspecties hebben onderzocht welke kennis en competenties nodig zijn om de regierol in het netwerk rondom kwetsbare gezinnen goed vorm te geven. Het onderzoek is gericht op de vraag wat een regisseur moet doen, weten, kunnen, mogen en wat voor hem geregeld moet zijn om zijn werk goed te kunnen doen. Met de resultaten van het onderzoek kunnen:

  • Regisseurs een gesprek met hun opdrachtgever aangaan. Afhankelijk van de lokale samenwerkingsafspraken en setting is de opdrachtgever bijvoorbeeld de direct leidinggevende, de werkgever of de teamleider van het wijkteam.
  • Gemeenten en organisaties zaken regelen zodat de regisseur zijn werk goed kan doen.

Onderdeel van het onderzoek was een brainstorm onder bijna 70 professionals die zelf de regisseursfunctie hebben.

De uitkomsten van deze brainstorm zijn voorgelegd aan een aantal focusgroepen met experts, cliënten, cliëntondersteuners en regisseurs. De input van al deze mensen heeft, samen met alle bevindingen over de regiefunctie die de inspecteurs de afgelopen jaren in hun toezicht hebben opgedaan, geleid tot deze website.
 

  1. http://nieuwejeugdbescherming.nl/
  2. Toezicht Sociaal Domein is het samenwerkingsverband van vijf rijksinspecties: Inspectie Jeugdzorg, Inspectie voor de Gezondheidszorg, Inspectie Veiligheid en Justitie, Inspectie van het Onderwijs, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
""

Beeld: Rijksoverheid