Actualisatie Toetsingskader Terugkeer en Vertrek

In het najaar van 2017 is het toetsingskader versie 1.1 van 15 december 2014 waar nodig geactualiseerd en zijn normen toegevoegd die zien op de voorbereiding van het vertrek van de vreemdeling uit Nederland. De Inspectie hanteert die aanvullende normen in situaties waarin de vreemdeling vanuit een verblijfs- of detentielocatie door de Dienst Vervoer en Ondersteuning wordt overgebracht naar een luchthaven, om vanaf daar uit Nederland te worden verwijderd.

""
Beeld: Mediatheek Rijksoverheid