Inspecties zetten mystery-guests in bij onderzoek naar toegankelijkheid gemeente

In 2017 deden de rijksinspecties van het Toezicht Sociaal Domein (TSD)1) onderzoek naar de toegankelijkheid van gemeentelijke diensten voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Bij alle vijf onderzochte gemeenten gingen ervaringsdeskundigen op pad om te kijken of de toegang laagdrempelig was.

Het toezichtonderzoek is uitgevoerd in de gemeenten Goes, Amsterdam, Weststellingwerf, Utrecht en Winterswijk in de periode mei-november 2017. Bij de voorbereiding en uitvoering van het onderzoek is nauw samengewerkt met de LFB, de cliëntenorganisatie van en door mensen met een licht verstandelijke beperking. Mensen met een licht verstandelijk beperking hebben als ervaringsdeskundigen meegewerkt aan het onderzoek.

Het rapport dat gisteren is gepubliceerd gaat over het onderzoek in de gemeente Goes. De resultaten van de andere onderzoeken worden later openbaar.

Het volledige nieuwsbericht en het rapport vindt u op de website toezichtsociaaldomein.nl.


1) Toezicht Sociaal Domein wordt gevormd door de rijksinspecties Gezondheidszorg en Jeugd i.o., Justitie en Veiligheid, Onderwijs, Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

""

Beeld: Mediatheek Rijksoverheid