Inspectie onderzoekt detentieregime op terroristen afdelingen van gevangenissen

De Inspectie Justitie en Veiligheid onderzoekt het detentieregime op de speciale terroristen afdeling van de gevangenis in Vught en die van De Schie in Rotterdam. Zij wil weten of het verblijf en de manier waarop gedetineerden worden voorbereid op een terugkeer in de samenleving van voldoende kwaliteit zijn.

Meer individueel maatwerk

De twee terroristen afdelingen kennen een regime dat voornamelijk gericht is op beveiliging: om zowel de maatschappij als de overige gevangenen binnen de gevangenissen te beschermen.

Sinds juli van dit jaar krijgt een gedetineerde op de terroristen afdeling meer individueel maatwerk aangeboden dan voorheen, onder andere om te voorkomen dat een gedetineerde radicaler uit de detentie komt dan deze erin ging. Zo wordt bekeken of een gevangene mee kan doen met de arbeid. Personeel op deze afdelingen is speciaal opgeleid om deze gedetineerden (verder) te deradicaliseren en hen zo te helpen met hun terugkeer in de maatschappij.

Doel van het onderzoek

In het bijzonder bekijkt de Inspectie hoe het is gesteld met de maatschappelijke beveiliging: verloopt bijvoorbeeld de voorwaardelijke invrijheidstelling van een gedetineerde zoals die in de wet is vastgelegd. Daarnaast moet uit het onderzoek duidelijk worden hoe met deze speciale groep gevangenen wordt omgegaan: of de re-integratieactiviteiten hen voldoende voorbereiden op een terugkeer in de maatschappij en of hun rechtspositie gewaarborgd is.

Onderzoeksopzet

In bijgaand plan van aanpak staat beschreven hoe de Inspectie het onderzoek wil uitvoeren. Inspecteurs zullen onder anderen spreken met medewerkers en gedetineerden van de terroristen afdelingen, met medewerkers van Reclassering Nederland en die van de gemeenten Den Haag en Rotterdam om de samenwerking in het re-integratieproces te onderzoeken. De meeste gedetineerden van een terrorisme afdeling worden voor het einde van hun detentie overgeplaatst naar een andere gevangenis in Den Haag of Rotterdam.

Dit onderzoek is eerder aangekondigd in het Meerjarenprogramma 2018-2020 (Werkprogramma) (pdf) van de Inspectie.

""
Beeld: Mediatheek Rijksoverheid