Nieuwe tool voor professionals in het sociaal domein

Op 1 november lanceerden de vier samenwerkende inspecties van het Toezicht Sociaal Domein (TSD) een nieuwe tool voor professionals en bestuurders in het sociaal domein. Dit instrument laat de mogelijkheden zien voor het delen van informatie. Het te laat of onvoldoende delen van informatie speelt al jaren een belangrijke rol bij problemen en calamiteiten in het sociaal domein.

Het gebrekkig delen van informatie loopt als een rode draad door met name de calamiteitsonderzoeken van TSD en haar voorganger Samenwerkend Toezicht Jeugd. Het optimaal delen van informatie is een basisvoorwaarde voor het geven van passende zorg en ondersteuning aan kwetsbare burgers en gezinnen.

De tool

De tool komt in de vorm van de website Kiezen en Delen. De tool maakt duidelijk met welke dilemma’s professionals onder andere worden geconfronteerd en hoe zij daarmee om kunnen gaan. Daarnaast zijn er verwijzingen naar convenanten en juridische richtlijnen over het delen van informatie.

Toezicht Sociaal Domein

Toezicht Sociaal Domein houdt zich bezig met onderzoek naar de lokale samenwerking bij de zorg en ondersteuning in het brede sociaal domein. Ze bestaat uit de volgende rijksinspecties: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, Inspectie Justitie en Veiligheid, Inspectie van het Onderwijs, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

""
Beeld: Mediatheek Rijksoverheid