Inspecties: FPC De Kijvelanden pakt verbeterplan goed op

Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) De Kijvelanden in Poortugaal heeft voortvarend gewerkt aan maatregelen die de zorg en begeleiding aan ter beschikking gestelden verbeteren. Het FPC voert zijn verbeterplan goed uit, concluderen de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheid en Jeugd.

FPC De Kijvelanden heeft wel moeite om geschoold en ervaren personeel aan te trekken en te behouden. Dat komt mede door een krappe arbeidsmarkt, een gegeven waar het FPC weinig aan kan doen. Toch dient De Kijvelanden aandacht te houden voor een goede balans tussen ervaren en minder ervaren medewerkers, aldus de inspecties. Dat is van belang voor een adequate begeleiding van de ter beschikking gestelden en voor de veiligheid op de afdelingen.

De Kijvelanden kwam met deze verbetermaatregelen na een steekpartij in het FPC op 3 februari 2017. Daarbij liep een medewerker zodanige verwondingen op dat hij twee dagen later in het ziekenhuis overleed. De inspecties besloten een gezamenlijk onderzoek in te stellen, mede op verzoek van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.  

Uit het onderzoek van de inspecties bleek dat er om meerdere redenen minder goed zicht was op de tbs-gestelden waardoor de veiligheid op de afdeling en de begeleiding van de cliënten onder druk stonden. Om daarin verbetering aan te brengen, moest het FPC van de inspecties onder andere de personele bezetting op orde brengen, nieuwe medewerkers beter begeleiden en een werkwijze ontwikkelen die voorkomt dat tbs-gestelden kunnen beschikken over niet voorgeschreven medicatie.

Langere inwerkperiode

De Kijvelanden heeft nu als verbetermaatregel onder meer op diverse afdelingen het aantal formatieplaatsen verhoogd. Ook is de inwerkperiode van nieuwe medewerkers verlengd van twee weken naar vier weken. Elke afdeling heeft een aparte coördinator die toeziet op de therapeutische begeleiding van patiënten en die de therapeuten coacht. Waar mogelijk roostert het FPC hen boven de formatie in zodat zij deze coördinerende taken kunnen uitvoeren.

Om het risico van handel in medicijnen en drugs te verkleinen en zo de veiligheid in de kliniek te verhogen, brengt De Kijvelanden in kaart welke netwerken een tbs-gestelde heeft. Daaruit wordt zichtbaar wie in verband kan worden gebracht met dergelijke handel. Therapeuten zijn zo beter in staat tbs-gestelden aan te spreken als hun betrokkenheid daarbij wordt vermoed.


De inspecties sluiten hierbij hun onderzoek en vervolgtoezicht op de verbetermaatregelen af. Zij zetten het toezicht op De Kijvelanden op reguliere basis voort.

Hoofdingang De Kijvelanden
Beeld: De Kijvelanden