Inspectie JenV verwacht snel noodzakelijke verbeteringen KIA

De Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) wil dat Aruba de slechte omstandigheden in gevangenis het Korrektie Instituut Aruba (KIA) snel aanpakt. De Inspectie JenV gaat dit najaar met eigen ogen beoordelen of er voortgang wordt geboekt met de door de Arubaanse minister van Justitie aangekondigde verbetermaatregelen.

Aanvankelijk had zij de minister laten weten dit jaar af te zien van een voorgenomen bezoek aan het KIA. Dat was naar aanleiding van signalen dat de interne organisatie, de accommodatie en de activiteiten nog net zo slecht waren als in 2018. Vanwege dit gebrek aan voortgang blies de Inspectie deze zomer haar bezoek af.

Nadien zijn enkele verbeteringen in gang gezet. Zo is een nieuwe algemeen directeur aangesteld, wordt er gewerkt aan bouwkundige verbeteringen van het complex en start een traject voor de financiering van een nieuwe inrichting op een andere locatie. Naar aanleiding van deze ontwikkelingen zal de Inspectie het KIA bezoeken om na te gaan of deze bijdragen aan de zo dringend noodzakelijke verbeteringen. Zij bezoekt de gevangenis voor de vierde maal.

De Inspectie houdt sinds 2016 toezicht op de uitvoering van een verbeterprogramma dat ervoor moet zorgen dat het KIA voldoet aan minimumeisen die de Verenigde Naties stellen aan de kwaliteit van detentieregimes en –inrichtingen. Het eilandbestuur startte in 2016 voortvarend met de aanpak van een fors aantal tekortkomingen in zowel detentieregime als accommodatie. Deze kwamen aan het licht door een inspectie van het Committee for the Prevention of Torture namens de Raad van Europa.

Korrektie Instituut Aruba (KIA)
©Persbureau Curacao