Henk Korvinus inspecteur-generaal Inspectie Justitie en Veiligheid

Mr. H.C.D. (Henk) Korvinus wordt inspecteur-generaal Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 januari 2020.  Korvinus volgt huidig inspecteur-generaal Gertjan Bos op die na zijn benoemingsperiode de Inspectie JenV verlaat, aan de vooravond van zijn pensioen.

Korvinus: “Ik heb ontzettend veel zin om bij de Inspectie Justitie en Veiligheid aan de slag te gaan. Via ons toezicht moeten wij ervoor zorgen dat justitiële uitvoeringsorganisaties hun werk nog beter kunnen doen en hun risico’s nog beter kunnen inschatten. Dat wil ik samen met de medewerkers van de inspectie en in verbinding met die uitvoeringsorganisaties en de andere inspecties bereiken.”

Henk Korvinus is momenteel hoofdofficier van justitie bij het Openbaar Ministerie (OM). Van 2015 tot juli 2019 was hij gedetacheerd als raadadviseur Veiligheid en Recht bij het ministerie van Algemene Zaken. Daarvoor werkte hij sinds 2011 als hoofdofficier van justitie van het arrondissementsparket Den Haag. Van 2003 tot 2011 gaf hij als hoofdofficier leiding aan de arrondissementsparketten Rotterdam en Dordrecht. Korvinus begon in 2000 zijn carrière bij het OM als fungerend hoofdofficier van justitie van arrondissementsparket Den Haag. Voordat hij de overstap maakte naar het OM was hij bijna 14 jaar werkzaam als (kanton)rechter bij de rechtbanken Rotterdam en Den Haag.

Henk Korvinus studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Utrecht.

Zijn benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.

Henk Korvinus