Inspectie JenV hervat uitgestelde bezoeken

De Inspectie Justitie en Veiligheid hervat vanaf vandaag de werkzaamheden die zij vanwege het coronavirus sinds half maart had opgeschort. De hervatting betekent onder meer dat zij weer bezoeken zal brengen aan organisaties in de jeugd-, migratie, justitie- en veiligheidsketens waar zij toezicht op houdt.

De organisaties zijn nu allemaal ingericht op het naleven van anti-coronamaatregelen zoals de anderhalve meter afstand die mensen onderling moeten houden. De inspecteurs volgen bij hun bezoeken en interviews de RIVM-regels over veiligheid en hygiëne, de coronaprotocollen van de instellingen en het concept-coronaprotocol1  van de Inspectie JenV zelf.

De Inspectie JenV vindt het daarom verantwoord om bezoeken af te leggen. Ze zal de organisaties vooraf op de hoogte stellen van haar komst en met hen overleggen hoe alle voorschriften opgevolgd kunnen worden.

De Inspectie JenV kijkt hoe organisaties de anti-coronamaatregelen inbedden in hun taakuitvoering. Zij houdt daarbij rekening met de beperkingen die deze kunnen opleveren. Bij haar bezoeken weegt ze mee dat organisaties door het coronavirus mogelijk een zwaardere werklast ervaren.

Anderhalve meter corona
Beeld: Rijksoverheid