Onderzoek naar aanpak van coronacrisis

De Inspectie Justitie en Veiligheid onderzoekt de aanpak van de coronacrisis. Zij gaat na hoe betrokken organisaties en bestuursorganen samenwerken bij de bestrijding van Covid-19 en wat daaruit te leren valt.

De Inspectie JenV richt zich op het deel van de crisisbeheersing dat gaat over openbare orde en veiligheid. Zij gaat niet over gezondheidsaspecten.

De Inspectie JenV levert haar onderzoek in fases op. Haar bevindingen kunnen dan worden gebruikt om de aanpak tussentijds bij te sturen indien dat nodig is. De verwachting is dat de bestrijding van het coronavirus nog enige tijd zal duren. 

De Inspectie JenV verricht het onderzoek op basis van haar taken en bevoegdheden. Zij gaat onder meer na hoe de samenwerking tussen Rijk en regio verloopt en de samenwerking tussen de verschillende veiligheidsregio’s. De Inspectie JenV zal haar informatie en de evaluatie delen met de Onderzoeksraad voor Veiligheid die mede op verzoek van het kabinet de aanpak van de coronacrisis onderzoekt.

Matrix bord boven de autosnelweg met de tekst 'blijf zoveel mogelijk thuis alleen samen krijgen we corona onder controle'.
Beeld: Loes van der Meer