Veiligheid en gezondheid van kinderen zonder ouders in asielopvang Ter Apel onder de maat

Staatssecretaris Van der Burg (Justitie en Veiligheid) moet de regie nemen om te zorgen voor voldoende opvanglocaties voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) - kinderen zonder ouders die asiel vragen. Hun huidige situatie in de asielopvang in Ter Apel is nog steeds ver onder de maat.

Dat schrijft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd samen met de Inspectie Justitie en Veiligheid vandaag aan de staatssecretaris. Beide inspecties waren gisteren (donderdag) in Ter Apel.

Veiligheid en gezondheid in gevaar

Donderdag waren er 213 alleenstaande minderjarigen in Ter Apel. Terwijl er eigenlijk maar plaats is voor korte opvang (4 à 5 dagen) van maximaal 55 kinderen zonder ouders.

Door dit grote aantal kan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) geen toezicht houden op de veiligheid, de gezondheid en het welbevinden van de kinderen. COA-medewerkers willen alles doen wat zij kunnen, maar bij deze aantallen lukt dat niet meer.

De kinderen wonen en slapen in units. Zonder toezicht en begeleiding. De keukens, wc’s, douches en slaapkamers zijn vies, er is gebrek aan hygiëne. Daardoor zijn er risico’s voor de gezondheid. De jeugdigen zijn zelf verantwoordelijk voor het schoonmaken, maar ze zijn daar overduidelijk niet toe in staat.

Onder de 213 jeugdigen waren er donderdag 19 kinderen onder de 15 jaar. Zulke kwetsbare kinderen horen in een kleinschalige opvang voortdurend passende begeleiding te krijgen. Zulke begeleiding is er in Ter Apel niet.

Nu ingrijpen is nodig

De alleenstaande kinderen in Ter Apel lopen grote risico’s. De inspecties vinden dat nu ingrijpen nodig is, wachten kan niet langer. Zij roepen staatssecretaris Van der Burg op te zorgen voor voldoende en fatsoenlijke opvang voor de kinderen op andere plaatsen in het land, buiten Ter Apel. Locaties waar er begeleiding, hygiëne en gezondheidszorg is.

Eerder al brandbrief

In juni schreven de inspecties ook al een brandbrief over de situatie van kinderen - ook met ouders - in de asielopvang. Dagenlang verblijven in nachtopvang, geen toegang tot medische zorg en niet de begeleiding en hulp krijgen die nodig is. Voor asielkinderen was dit toen al dagelijkse realiteit.

Donderdag keken de inspecties specifiek naar de opvang van kinderen zonder ouders in de asielopvang in Ter Apel. Hun situatie is nog schrijnender dan die van andere kinderen in de asielopvang.

Zie ook:

Asielkinderen
Beeld: ©ANP