Nieuws - Actueel

380 nieuwsberichten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

Tweede onderzoek vorming nationale politie afgerond

De Inspectie Veiligheid en Justitie verricht op verzoek van de minister van VenJ elk half jaar onderzoek naar de vorming van de ...

Nieuwsbericht | 11-06-2014 | 10:25

'Hulpverlener van het jaar' na voordracht Inspectie Veiligheid en Justitie

Mariska Petstra, meldkamercentralist brandweer, is uitgeroepen tot 'Hulpverlener van het Jaar'. De Inspectie Veiligheid en ...

Nieuwsbericht | 24-05-2014 | 10:44

Rapport 'Monitor Vreemdelingenketen' gepubliceerd

Naar aanleiding van de bevindingen en conclusies uit het inspectierapport over het overlijden van Alexander Dolmatov - ruim een ...

Nieuwsbericht | 23-05-2014 | 10:19

Toezichtonderzoek gezinnen met geringe sociale redzaamheid (GGSR)

Op 15 mei 2014 publiceerden de samenwerkende jeugdinspecties het eindrapport over het onderzoek in 21 gemeenten naar de ...

Nieuwsbericht | 15-05-2014 | 10:10

Verbetertrajecten C2000, stand van zaken 2013

C2000 is van groot belang voor het functioneren van hulpverleningsdiensten. Problemen met dit systeem in de praktijk waren in ...

Nieuwsbericht | 25-04-2014 | 09:11

JJI De Hartelborgt positief beoordeeld (april 2014)

Daarom zijn de Inspecties van oordeel dat het niet nodig is om De Hartelborgt te bezoeken voor een vervolgonderzoek. Wel zullen ...

Nieuwsbericht | 17-04-2014 | 09:46

Geactualiseerd Toetsingskader Reclassering

De Inspectie Veiligheid en Justitie houdt toezicht op onder andere de sanctietoepassing in Nederland. Zij doet dit onder meer ...

Nieuwsbericht | 09-04-2014 | 09:52

Evaluatie GRIP3-incident Mosterdgas Ede

Op verzoek van de burgemeester van Ede heeft de Inspectie Veiligheid en Justitie een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar het ...

Nieuwsbericht | 08-04-2014 | 10:03

Doorlichting Reclassering Nederland regio Limburg uitgevoerd

De Inspectie Veiligheid en Justitie heeft in de periode van 11 tot en met 21 november 2013 een doorlichting uitgevoerd bij ...

Nieuwsbericht | 31-03-2014 | 16:35

Werkprogramma Inspectie Veiligheid en Justitie 2014

De onderzoeken van de Inspectie Veiligheid en Justitie richten zich in 2014 op zes van de zeven kernthema’s van het ministerie: ...

Nieuwsbericht | 21-02-2014 | 16:25