Nieuws - Actueel

364 nieuwsberichten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

Arrestantenregime in Nederland kent een wankel evenwicht

Inrichtingen die arrestanten* huisvesten hebben hun werkprocessen goed op orde en kundig personeel in dienst. Er zijn echter ...

Nieuwsbericht | 04-06-2018 | 16:18

Wetgever en veiligheidsregio’s moeten stappen zetten voor betere brandweerzorg

De opkomsttijden van de brandweer moeten scherper en realistischer. Daarnaast moeten brandweerkorpsen die werken met een ...

Nieuwsbericht | 23-05-2018 | 16:00

Inspecties signaleren enkele knelpunten in de Jeugdwet

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd i.o. en de Inspectie Justitie en Veiligheid vragen in een signalement, gericht aan de ...

Nieuwsbericht | 22-05-2018 | 15:00

Jeugdhulpaanbieder en school werken in de praktijk onvoldoende samen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd i.o., de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie van het Onderwijs onderzochten ...

Nieuwsbericht | 15-05-2018 | 09:19

Inspectie Justitie en Veiligheid neemt vakbekwaamheid crisisfunctionarissen onder de loep

De Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie) gaat onderzoeken op welke wijze veiligheidsregio’s de vakbekwaamheid van hun ...

Nieuwsbericht | 11-05-2018 | 11:26

Kwaliteit taakuitvoering onderzochte gevangenissen onder de maat

De kwaliteit van de taakuitvoering is in de meerderheid van de in 2017 door de Inspectie Justitie en Veiligheid onderzochte ...

Nieuwsbericht | 26-04-2018 | 19:31

Onderzoek steekincident tbs-kliniek De Kijvelanden gepubliceerd

De steekpartij in Forensisch Psychiatrisch Centrum De Kijvelanden op 3 februari 2017, waarbij een nieuwe medewerker overleed, ...

Nieuwsbericht | 26-04-2018 | 19:24

Uitvoering van brandweertaken op Bonaire, Sint Eustatius en Saba op orde, governance vraagt aandacht

Het Brandweerkorps Caribisch Nederland (BKCN) is goed voorbereid op haar taken en voert deze naar tevredenheid uit. De Inspectie ...

Nieuwsbericht | 19-04-2018 | 12:00

De Woenselse Poort zet grote stappen in verbetering leefklimaat en werkklimaat

De forensisch psychiatrische kliniek De Woenselse Poort heeft het leefklimaat en werkklimaat voor haar cliënten en medewerkers ...

Nieuwsbericht | 16-04-2018 | 16:27

Zet de burger centraal! Jaarbeeld Toezicht Sociaal Domein 2017

Het Jaarbeeld van de samenwerkende rijksinspecties1) – Toezicht Sociaal Domein – staat geheel in het teken van mensen die de zorg ...

Nieuwsbericht | 16-04-2018 | 16:26