Archief

Informatie van de overheid moet goed vindbaar zijn. Zowel informatie van nu als van vroeger. Oude informatie kan belangrijk zijn. Burgers en bedrijven kunnen rechten ontlenen aan informatie die voorheen op inspectievenj.nl en inspectie-jenv.nl heeft gestaan. In een rechtszaak bijvoorbeeld kan informatie van een overheidswebsite als bewijsmiddel worden gebruikt. Daarom worden oude pagina's  van deze website bewaard. Maandelijks wordt een kopie gemaakt.

Deze website bestaat sinds 2010. Omdat de Inspectie Justitie en Veiligheid geen publicaties of nieuwsberichten verwijderd, hoeft u wanneer u iets zoekt niet naar ons externe archief. Bij bepaalde documenten kan het echter zo zijn dat deze door een actuelere versie overschreven worden. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren bij protocollen of convenanten. Om oude versies van dat soort publicaties te vinden, is het mogelijk gebruik te maken van het site archief van de inspectie JenV. Daar kunt u oude versies van www.inspectie-jenv.nl terugvinden.

Kunt u toch iets niet vinden, stuur dan een verzoek voor toezending via ons contactformulier.